Borgstelling


Vergroting mogelijkheden BMKB regeling

Het NIHA voert haalbaarheidsonderzoeken uit in het kader van BMKB regeling en kan veel vertelllen over de mogelijkheden van deze overheidsregeling voor kredieten met staatsgarantie. 

Hieronder een opsomming van de mogelijkheden. Het Niha kan u overigens begeleiden bij de gang naar de bank:

Borgstellingsregeling Midden en Klein Bedrijf

Starter

U bent starter als u minder dan 5 jaar een bedrijf voert en u minstens 6 jaar vóór het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere onderneming heeft gedreven. U kunt van de borgstellingsregeling gebruik maken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de bank een ‘starterslening' afsluit van maximaal € 250.000, staat de overheid borg voor 80 procent. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint af te lossen op uiterlijk de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor drie keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

Gevestigde onderneming

U wordt beschouwd als een gevestigde onderneming als u uw bedrijf langer dan vijf jaar voert. De vorm waarin u dit doet (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake.

Omvang

De overheid staat borg voor 45 procent bij een lening van maximaal € 3 miljoen.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van twaalf jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50 procent van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint uiterlijk af te lossen op de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor twee keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren.

Wanneer valt u buiten de BBMKB?

als u een vrij beroep uitoefent in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg; als uw toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen); als u een onderneming heeft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50 procent is verkregen uit de beoefening van:

  • de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer;
  • het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
  • de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Actueel

Workshop

Financieel Management en de sturing van uw bedrijf

Vergroting mogelijkheden BMKB regeling

Het NIHA voert haalbaarheidsonderzoeken uit in het kader van BMKB regeling en kan veel vertelllen over de mogelijkheden van deze overheidsregeling voor kredieten met staatsgarantie. 

Op dit ogenblijk zijn er veel verschillende mogelijkheden en wijzen om krediet voor uw bedrijf te verkrijgen. De mogelijkheden zijn legio. En het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat geschikt is.