Op welke wijze kan mijn plan of bedrijf gefinancierd worden?


Op dit ogenblijk zijn er veel verschillende mogelijkheden en wijzen om krediet voor uw bedrijf te verkrijgen. De mogelijkheden zijn legio. En het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat geschikt is.

 Voor ondernemers betekent dit  vaak een groot tijdsbeslag. Dit komt omdat ondernemers afhankelijk zijn van kredieten van banken en de bereidheid van deze banken om kredieten te verstrekken. Laat u adviseren wat voor u de beste manier om uw plannen te ontwikkelen. 

Dat kan bijvoorbeeld door uw bedrijf financieel te laten doorlichten en een daar waar gewenst of noodzakelijk, een optimum op het financiële en/of commerciële vlak voor u te ontwikkelen. Bel voor een vrijblijvende afspraak.

Actueel

Workshop

Financieel Management en de sturing van uw bedrijf

Vergroting mogelijkheden BMKB regeling

Het NIHA voert haalbaarheidsonderzoeken uit in het kader van BMKB regeling en kan veel vertelllen over de mogelijkheden van deze overheidsregeling voor kredieten met staatsgarantie. 

Op dit ogenblijk zijn er veel verschillende mogelijkheden en wijzen om krediet voor uw bedrijf te verkrijgen. De mogelijkheden zijn legio. En het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat geschikt is.