Waardebepaling

Waardebepaling van bedrijven bij fusie, overname of beëindiging, Due Diligence onderzoek, bepaling plan- of bouwschade zijn slechts voorbeelden van de terreinen, waarop onze expertise wordt gevraagd.

Advies en ondersteuning bij bedrijfsoverdracht

Het NIHA begeleidt kopers en verkopers van bedrijven bij deze complexe materie. Wij werken voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen of voor de kopende partij. Daarvoor hebben wij contacten via de ondernemingsbeurs van de Kamer van Koophandel. Laat het NIHA de aan,- of verkoop van uw bedrijf regelen en bespaar veel geld. Ook de vaak lastige onderhandelingen kunnen wij voor u voeren.

Due Diligence onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de haalbaarheid bij bedrijfsovername fusies en verkoop van ondernemingen. Het NIHA voert deze gespecialiseerde onderzoeken op projectbasis uit. Het NIHA gebruikt hierbij haar netwerk van specialisten op juridisch fiscaal en economisch gebied. Ook hierbij telt het menselijke aspect zwaar. Het onderzoek richt zich ook op de verschillende bedrijfsculturen, de leiderschapsstijl en andere sociale aspecten. Naast advisering over de te volgen stappen biedt het NIHA ook cursussen en trainingen aan waardoor deze processen sneller en effectiever verlopen.