Haalbaarheidsonderzoeken

In onze ogen is een haalbaarheidsonderzoek meer dan een grondige rapportage over de slagingskans. Voor het NIHA betekent een onderzoek ook adviseren over mogelijke verbeterpunten van de onderzochte plannen.

In het kader van de wet arbeidsreïntegratie arbeidsongeschikten en de wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) voert het NIHA haalbaarheidsonderzoeken uit naar de slagingskansen van ondernemingsplannen. ( Haalbaarheidsonderzoek / Quick Scan / Combinatieonderzoek)

Haalbaarheidsonderzoeken voor de overheid

In het kader van de wet arbeidsreïntegratie arbeidsongeschikten en de wet Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) voert het NIHA haalbaarheidsonderzoeken uit naar de slagingskansen van ondernemingsplannen. Hierbij onderzoeken wij de levensvatbaarheid van startende bedrijven. Deze haalbaarheidsonderzoeken bestaan uit een financieel deel, waarbij de omzet, exploitatie en de aflossingsmogelijkheden worden beoordeeld. Daarnaast worden ook aspecten zoals marketing, vestigingsplaats en de persoonlijke vaardigheden en capaciteiten van de ondernemer bekeken. Deze onderzoeken voldoen aan de wettelijke normen. De doorlooptijd van een onderzoek bedraagt maximaal 3 weken.

Quick Scan ondernemingsplan

De Quickscan is door het NIHA en diverse grote banken speciaal ontwikkeld voor startende ondernemers die hun ondernemingsplan willen checken voordat ze er mee naar een bank of een andere financier stappen. Via de Quickscan krijgt de ondernemer inzicht in eventuele fouten of onvolledigheden in het plan. De doorlooptijd van een Quickscan van een ondernemingsplan is drie dagen. De ondernemer krijgt advies en verbeterpunten aangereikt waardoor de kans op succes bij de bank toeneemt.

Uniek in Nederland:

Combinatie Quickscan Haalbaarheidsonderzoek

Als een haalbaarheidsonderzoek een wettelijke verplichting is bij borgstelling of financiering van een ondernemingsplan is de combinatie Quickscan Haalbaarheidsonderzoek een goede keuze. Bij twijfel over de volledigheid of de kwaliteit van een ondernemingsplan kunt u er voor kiezen om eerst een Quickscan uit te laten voeren. Aan de hand van de adviezen uit dit onderzoek wordt het plan eventueel aangepast waarna een het wettelijke onderzoek volgt. U verlaagt hiermee het risico op een negatieve rapportage voor de prijs van een gewoon haalbaarheidsonderzoek. Bel voor de mogelijkheden en de voorwaarden 0299 476373

Tarieven haalbaarheidsonderzoeken

Het NIHA streeft naar duidelijkheid en transparantie. Voordat wij onze diensten aanbieden ontvangt u een gespecificeerde offer te en maken wij duidelijke afspraken over de kwaliteit en de duur van onze dienstverlening.