Financiëel management


Workshop

Financieel Management en de sturing van uw bedrijf

Financieel Management is vaak niet eenvoudig. En in tijden dat er snelle vewranderingen zijn is dat lastig.In dat soort tijden dat u beslissingen moet nemen die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Ook moeten er dan besprekingen met de bank gevoerd worden. Hierbij wordt u als ondernemer geconfronteerd met financiële begrippen waar u niet dagelijks mee te maken hebt. Die gesprekken gaan echter over uw bedrijf en er wordt van u verwacht dat u het juiste financiële inzicht heeft.

Het is uw taak om deze informatie te analyseren zodat u een juiste beslissing kunt nemen. Daarom richten wij ons, in de cursus Financieel Management op de informatie en cijfers zoals die binnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf wordt gebruikt.

Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de Borgstellingregeling voor het Midden- kleinbedrijf. Een regeling voor ondernemers die gebruik willen maken van kredietverlening met behulp van de overheid.

Programma

  • een gezonde financiële structuur, het werkkapitaal als graadmeter;
  • liquiditeit en solvabiliteit; werken met kengetallen;
  • analyse exploitatierekening; het oplossen van knelpunten
  • cash flow en rentabiliteit, wat is mijn aflossingscapaciteit:
  • de begroting van het bedrijf; kosten kritisch bekeken;
  • formuleren van doelstellingen en afspraken maken met de bank

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor ondernemers die meer grip willen krijgen op hun cijfers en hun financiële mogelijkheden.

Na afloop van deze cursus beschikt u over voldoende kennis om verantwoorde financiële beslissingen te nemen.

Adviesgesprek

Aansluitend op de cursus wordt u de mogelijkheid geboden voor een adviesgesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met van onze NIHA adviseur. Voor dit consult worden u geen kosten in rekening gebracht.

Kosten

De investering voor deze workshop bedraagt € 295, - exclusief BTW en is inclusief verblijfskosten.

Waar en wanneer

Datum: voor meer informatie bel

Tijdsduur:..........van 14.00 tot 21.00 uur

Cursusplaats: Broek in Waterland Amsterdam

Aanmelden? Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u ons mailen of bellen: 0299-47637

 

Actueel

Workshop

Financieel Management en de sturing van uw bedrijf

Vergroting mogelijkheden BMKB regeling

Het NIHA voert haalbaarheidsonderzoeken uit in het kader van BMKB regeling en kan veel vertelllen over de mogelijkheden van deze overheidsregeling voor kredieten met staatsgarantie. 

Op dit ogenblijk zijn er veel verschillende mogelijkheden en wijzen om krediet voor uw bedrijf te verkrijgen. De mogelijkheden zijn legio. En het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wat geschikt is.